۶ دي ۱۳۹۹

اجاره تعداد محدودی از واحد ها با شرایط ویژه

مركز تجاری سپهر
اجاره ي تعدادي محدود 
از واحدهای تجاری
با شرایط ویژه
( ٣ ماه اجاره رايگان )
مهلت : تا ۳۰ دی ماه ۹۹
خ امیرکبیر ، قبل از خ ملت
www.sepehrc.ir
۰۲۱۳۳۹۱۰۸۲۰

نظرات کاربران