۲۶ اسفند ۱۳۹۹

تعطیلی امروز مرکز تجاری سپهر از ساعت 16

پیرو ابلاغیه  و دستور کلانتری شماره 109 بهارستان مبنی بر تعطیلی مراکز تجاری در تاریخ 1399/12/26 از ساعت 16، مرکز تجاری سپهر نیز مطابق دستور، روز سه شنبه  از ساعت 16 بطور کامل تعطیل می گردد.

نظرات کاربران