فروش واحد های تجاری

فروش واحد های تجاری

جهت کسب اطلاعات درخصوص قیمت و نحوه واگذاری واحد های مرکز تجاری سپهر ، روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 17 در دفتر فروش مرکز تجاری سپهر واقع در خیابان امیرکبیر ، قبل از خیابان ملت در خدمت شما هستیم.

تلفن های تماس : 20-33910816 و 09121519043