فروش واحد های تجاریجهت کسب اطلاعات درخصوص قیمت و نحوه واگذاری واحد های مرکزتجاری سپهر ، روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 17 در دفتر فروش مرکز تجاری سپهر واقع در واحد G29 طبقه همکف در خدمت شما هستیم.
خیابان چراغ برق - مرکز تجاری سپهر

تلفن های تماس : 20-33910816 و 09121519043